på gång

      Balladdans på Folkmusikhuset på Skeppsholmen 

första söndagen i varje månad kl. 19 - 20 i Kalevalarummet(skyltat)


Vårterminen 2020


5 januari       Gunnar Turesson


2 februari     Karen Petersen o Gunnar Nordlinder


1 mars           Gunnar T


5 april           Karen o Gunnar


3 maj             Gunnar T

                             

                     VÄLKOMNA!

          Jullekstuga

     

    Söndag 12 januari

  kl. 14.00, Oskarshem

         Rigagatan 3

         Stockholm

   

          Anmälan till Cecilia Lindén

             

                070-4748836

   skepparkarlsgrand@yahoo.com


       VÄLKOMNA!