kontakt

Ordförande:  Gunnar Nordlinder 

e-mail:           korpslingan..@telia.com

mobil:            0767-050301

Medlemsskap i Folkvisedanslaget kostar 100 kr per år

                                               

                                       Betalas på plusgirokonto 15 60 10 - 1


                                                                      Skriv namn, adress och mail