Elva voro de som min bur bröt
men endast en som min ära njöt

Herr Östen klappar Sisse på blekan kind
Vad vill du nu göra med småbarnen din

Den ena vele vi lägga under bredan en bro
Därföre bäre vi så stor oro

Den andre vele vi lägga under bredan en sten
Därföre bäre vi så sorgeliga men

Å söta Sisse lille du tala inte så
min syster hon bor inte långt härifrån

Min syster hon bor inte lång ifrån by
hon fostrar de barnen om så de vore tre

Herr Östen lyfter Sissa på gångaren grå
orkar du rida själv ska jag med dig gå

Herr Östen han  red uppå sin moders gård
och ute för honom hans moder står

Goddag Herr Östen kär sonen min
Varför förer du så bleker brud med dig hemHerr Östen han rider sig söder under ö
så välsignad
han fäste Sissa lilla och tänkte hon var mö
stor sorg bar han väl för henne

Han fäste Sisse lilla med gullringar fem
Så tog han henne och förde henne hem

Och när som de kom uti rosende lund
Så lyster Sisse lilla att vila en stund

Herr Östen han breder ut kappan blå
Där lyster Sisse lilla att vila uppå

Sisse lilla lade sig på kappan blå
och däruppå så föder hon de sönerna två

Herr Östen klappa Sisse på blekan kind
Å vem är nu far åt små barnen din

Min fader han var en så underlig man
han byggde min bur så nära invid strand

Han byggde min bur så nära invid strand
där herrar och grevar de reste fram

Brud i vånda

SMB 106
Efter Greta Naterberg, Slaka, Östergötland
Hon må väl vara bleker hon må väl vara blå
jag haver henne fört genom eld och stål

Herr Östen han dricker båd mjöd och vin
själv lagar han maten åt kärestan sin

Herr Östen lägger Sisse mellen bolstrarna blå
Själv lägger han sig uppå kistorna de små

Å hörer du Herr Östen kär sonen min
varför sover du inte hos unga bruden din

Jag lovade hennes fader allt söder under ö
att hon skulle sova sex veckor som mö

Det är sådan sed uti främmande land
så välsigne
att bruden skall sova sex veckor utan man
stor sorg bar han väl för henne