Herr Olof är ute i djurgården sin
han skjuter de djuren han kommer snart in

Bruden hon talte till brudsätan sin
var är herr Olof han kommer ej in

Herr Olof är ute i källaren sin
han bjuder de småsvenner mjöd å vin

Bruden hon talte till brudsätan så
vad månde betyda att klockorna gå

Det är sådan sed på denna vår ö
att ungersven ringer hem sin mö

Men sanningen för er jag ej dölja må
herr Olof är döder och lagder på bår

Å andra dag innan dager vart ljus
så låg där tre lik i herr Olofs hus

Den första var herr Olof den andra var hans mö
den tredje var hans moder av sorg blev hon död

- Den dansen går väl så väl uti lunden
Älvebroder räcker vit hand ifrån sig
kom, kom herren Olof tråd dansen med mig

Å icke jag det vill å icke jag det må
imorgon så ska ju mitt bröllop stå

Älvesyster räcker vit hand ifrån sig
kom, kom herren Olof tråd dansen med mig

Å icke jag det vill å icke jag det må
imorgon så ska ju mitt bröllop stå

Bruden hon talte till brudsätan sin
var är herr Olof han kommer ej in

Herr Olof han red sig ut om en otta
å så kom han in i ett älvedansstim
- Den dansen går väl, så väl uti lunden

Älvekungen räcker vit hand ifrån sig
kom, kom herren Olof tråd dansen med mig

Å icke jag det vill å icke jag det må
imorgon så ska ju mitt bröllop stå

Älvedrottning räcker vit hand ifrån sig
kom, kom herren Olof tråd dansen med mig

Å icke jag det vill å icke jag det må
imorgon så ska ju mitt bröllop stå


Herr Olof och älvorna