12. Lät upp era säckar och låt mig se
kan hända jag känner dem alla tre.

13. Fru Karin slår sig för sitt bröst
så gångar hon sig för Per Tyrsson upp.

14. Det håller tre valare på vår gård
de hava gjort av med döttrarna vår.

15. Per Tyrsson tar sitt svärd i hand
så slår han ihjäl de äldsta två.

16. Den tredje lät han leva
till han fick honom fråga.

17. Vad heter eder fader
vad heter eder moder?

18. Vår fader Per Tyrsson i Vänge
vår moder fru Karin i Stränge.

19. Per Tyrsson han går sig åt smedjan
han lät smida sig järn om midjan.

20. Vad ska vi nu göra för syndamen
vi ska bygga en kyrka av kalk och sten.

21. Den kyrkan ska heta Kärna
Kaller var deras skog.
den bygga vi upp så gärna.
medan skogen han lövas


SMB 47

Per Tyrssons döttrar i Vänge


1. Per Tyrssons döttrar i Vänge
Kaller var deras skog
de sovo en sömn för länge
Medan skogen han lövas

2. Först vaknade den yngsta
Sen väckte hon upp de andra.

3. Så satte de sig på sängastock
så flätade de varandras lock.

4. Så satte de på sina silkeskläder
så gingo de sig åt kyrkan.

5. Å när de kom till Vängelid
där mötte dem tre valare.

6. Å anten viljen I bli vallareviv
eller också I misten ert unga liv.

7. Å inte vilja vi bli valareviv
långt hellre vi mista vårt unga liv.

8. De högg deras huvun på björkestock
då rann där strax tre källor opp.

9. Kroppen grävde de ner i dy
kläderna buro de fram till by.

10. Å när de kom till Vänge gård
ute för dem fru Karin står.

11. Å vill ni köpa silkessärkar
som nio jungfrur har stickat och virkat.