Olofs kappsegling (Wollekong)
14. Jeg ser icke mere av norgelands skär
än silke sejl som på Ormen är

15. Wollekong slog Oxen för hornen
Sejl nu opp i kornen

16. Mälte så den styresman
vordan sejler vi nu fram

17. Oxen börja och blisse så
De båtsmän kunde icke på bunken stå

18. Tog han bast och line
bant han båtsmännen sine

19. Wollekong spände bågen för knä
pilen föll bak sejleträ

20. Wollekong sejlte över berg och klippe
den närmaste väg som han kunde hitte

21. Wollekong sejlte över berg och knolde
och ut så kom de lede trolle1. Wollekong och hans broder
de sutto över bordet
Det är så fagert i Trondhjem att vile
Wollekong och hans broder
de sutto över bordet

2. De trätte så länge om norgelandsskär
om vem som konge i Norge skull vär

3. Den av oss som bäst sejle kan
han skall vara konge i Norges land

4. Men du har Ormen Snare
och jag har Oxen Late

5. Är mitt skipp lit bättre än ditt
så får du gärne tage mitt

6. Brått kom bud till Wollekong in
nu sejler Harald broder din

7. Sejle vem som sejle vill
mässen må vi höre till

8. När mässan den var sjungen
Wollekong gick till strande

9. Wollekong gick till fremmestam
Sejl nu opp i Herrens namn

10. Och Lille Dreng löp opp i rå
och se om vi kan Harald nå

11. Jeg ser icke mere av norgelands pris
än toppen av ett egeris

12. Wollekong slog oxen för öyne
Nu ska du bättre i havet plöje

13. Och lille Dreng löp opp i rå
och se om vi kan Harald nå

22. Ut kom källingen med rock och ten
Wollekong du sejler mig till men

23. Tig du troll och bli till sten
tills jag kommer tillbaka igen

24. Wollekong tjänte så väl vår herre
därför kom han tre dagar förre

25. Harald styrde sin snäcka mot land
Wollekong gick med krona på strand

26. Harald blev därvid så vred
han skapte sig till en orm så vred

27. Wollekong gick i kirken in
han tackade Gud med håg och sinn
Det är så fagert i Trondhjem att vile
Harald styrde sin snäcka mot land
Wollekong gick med krona på stran

Olov den heliges kappsegling.
Upptecknad på Jylland 1870. Tillägg Vedel 1590.
DGF 50