Herr Karl gick till sin moder                                              
han frågade henne om råd                                         
hur han skulle sköna Jungfrun                                     
med sig ur klostret få                                                   
//Ja ja med sig ur klostret få                                       
medan jag sover allena//                                             
                                                                                     
Du lägg dig sjuker                                                       
du lägg dig uppå bår                                                    
Låt ingen i världen veta                                               
att du haver liv ändå                                                    
//Förutom dina svenner två                                      
medan jag sover allena//                                               
                                                                                     
Sänd så ett bud till klostret                                          
med tårar upp kind                                                       
och bjud så sköna Jungfun                                           
till vakestugan din                                                        
//Ja ja till vakestugan din...   
                                                                                 
Herr Karl han la sig sjuker                                                        
han lade sig uppå bår                                                    
Han lät ingen i världen veta                                        
att han hade liv ändå                                                  
//Förutom sina svenner två                                         
medan jag sover allena//                                             
                                                                                     
Han sände liten småsven                                              
voro klädd uti kläderna röd                                       
Kom sköna jungfru och vaka                                       
Herr Karl han är nu död.                                              
//Ja ja Herr Karl han är nu död...                                  
                             
                                                                                      


                                                                                      
                                                              
                                                                                      

Och Jungfrun gick till hans fötter
hon lyfter på vitan lin
och medan du här levde  
visst var du kärasten min
//Ja ja visst var du kärestan min...

Och Jungfrun gick till dörren
Hon bjöd dem alla godnatt
Men Herr Karl som uppå båren låg
sprang upp tog henne fatt!
//Ja ja sprang upp tog henne fatt...

I bären ut bord och bänkar
I bären ut mitt dödeskrin
För i morgon ska mitt bröllop stå
med klosterjungfrun fin
//Ja ja med klosterjungfrun fin...

I bären ut bord och bänkar
I bären ut mitt dödebår
För i morgon ska mitt bröllop stå
med klosterjungfrun vår
//Ja ja med klosterjungfrun vår...

De andra klosterjungfrur
de läste uti bok
Nog var det väl en ängel
som våran syster tog
//Ja ja som våran syster tog...

De andra klosterjungfrur
de gräto var för sig 
Krist give en sådan ängel
kom och tog båd mig och dig!
//Ja ja kom tog båd dig och mig
medan jag sover allena//

                                                                                      
Han sände liten småsven                                               
voro klädd uti kläderna vit                                           
Kom sköna jungfru och vaka                                       
Herr Karl han står nu lik                                              
// Ja ja Herr Karl han står nu lik...  

Han sände liten småsven                                              
voro klädd uti kläderna svart                                       
Kom sköna Jungfru och vaka                                  
Herr Karl han bärs bort snart                                      
// Ja ja Herr Karl han bärs bort snart..                         
                                                                                
Jungfrun gick till sin fostermor
Hon frågade henne om råd
Och är det mig lovgivit väl
i vakestugan gå?
//Ja ja till vakestugan gå...

Ja gånga vart du gånga vill
det råd jag giver dig
Det lyder se dig noga för
Herr Karl hann narrar dig!
//Ja ja herr karl han narrar dig...

Och Jungfrun in genom dörren steg
hon sken så klar som en sol
men Herr Karl som uppå båren låg
ack hur hans hjärta log
//Ja ja ack hur hans hjärta log...

Och Jungfrun gick till hans huvud
hon ber så väl för hans själ
och medan du här levde
nog ville du mig väl
//Ja ja nog ville du mig väl...Herr Karl och
Klosterjungfrun   
SMB 70 G Som den sjöngs av Karen Petersen 2016