1. Det sitter en duva på liljekvist,
  I midsommartider
  Hon sjunger så fagert om Jeus Krist.
  I himelen där är en stor glädje
   
2. Hon sjunger, hon sjunger och sjunger alltså:
”Det väntas en jungfru till himmelen i år”

3. ”Och inte så kommer jag till lhimmelen i år,
Jag känner mig varken krank eller sår”

4. Och jungfrun hon går på sin faders gård,
ett styng i sin vänstra sida hon får.

5. ”Och kära min moder, I bädda min sång!
I år kommer jag varken på åker eller äng”.

6. ”Och kära min dotter, du tala inte så!
I år är dig ärnat en konung att få”.

7. ”Och bättre är vara i himmelen brud,
än bära på jorden en konungaskrud”.

8. ”Och kära min fader, I skaffen mig präst!
Jag känner att döden snart bliver min gäst”.

9. ”Och kära min broder, du gör mig en bår,
och kära min syster, du krusa mitt hår!”

10. Och jungfrun vart döder och lades på bår,
och jungrur och tärnor de krusa´ hennes hår.

11. De buro den jungfrun ut av det hus,
Guds änglar de gingo före med ljus.

12. De buro det lik över kyrkovall,
och alla Guds änglar gick före och sang.

13. De lade den jungfryn i svartan mull,
I midsommartider
och själva Gud Fader han var henne huld.
I himmelen där är en stor glädje

SMB 48
Duvans sång på liljekvist